Badminton

woensdag
Tijd:10:30-12:00
Bij Mensdoormens komen we al spelend in beweging. Samen spelen is niet alleen goed voor beweging, maar ook voor onderling contact. We helpen en bemoedigen elkaar en het is natuurlijk super gezellig!! Is meedoen nog een stap te ver, kom dan aanmoedigen.

Geef je op via ons telefoonnummer 06-48513180, of geef je op als je op de inloop komt.
Locatie:Hoornbladstraat 17 Mensdoormens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *